logo cpkchrpa.cz

Všechno má svůj začátek a má i svůj konec...

Poslání naší organizace je naplněno a i díky Vám se nám podařil malý zázrak…

Za patnáct let naší práce nám prošly rukama desítky a desítky koní. Za nákupem jednoho koně se vždy skrývala návštěva a prověření čtyř až osmi koní po celé republice. Celkem jsme nakoupili dvacet devět koní, z nichž pouze čtyři byli z výcviku později vyřazeni pro vady, či nedostatky, které se ukázaly až během jejich výcviku. Celkem dvacet dva koní jsme zapůjčili do ústavů, z nichž osm jsme během patnácti let naší působnosti vyměnili na žádost ústavů za jiné a to především z důvodu stáří, či nepředvídatelných zdravotních potíží. V současné době mají ústavy a léčebná zařízení zapůjčeno čtrnáct koní a tak tomu bude až do doby, než se o tyto koně, v době jejich odchodu na zasloužený odpočinek, postaráme, na což jsme připraveni.

S upřímnými díky za Vaši podporu a přáním všeho „nej“ na rozloučenou,
Ing. Tomáš Ditrt
ředitel CPK – CHRPA

Adresa:
Telefon:
E-mail: