Navigace
Poslední články
· Přemeček a další...
· PL Kosmonosy a čty...
· Bert v Zookoutku př...
· Nejen o Sorice ve st...
· Bertík již čtvrt...
O nás
Hiporehabilitace je moderní metoda, při které využíváme koně – jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. Hiporehabilitace má v dnešní době již velmi široké použití a to nejen v medicíně.

CPK – CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu mladých koní a posléze o širokou oblast hiporehabilitace především z hlediska postavení koní v ní.

V naší republice se provozování různých forem hiporehabilitace věnuje více než 60 státních i nestátních subjektů. K dispozici mají nejčastěji 4-6 koní různých plemen, podle struktury klientů jsou voleni koně různé tělesné výšky a konstituce. Výběr vhodného koně pro hiporehabilitaci a oblast vlastní specializované přípravy koní však velmi často omezují finanční možnosti organizace. I při nesporné snaze všech zainteresovaných mnohdy nejsou koně získaní dostupnými prostředky pro svůj účel zcela vhodní. Kromě často velmi výrazných nedostatků pocházejících z předchozího výcviku či použití koně, které je možné dlouhodobější a trpělivou přípravou uspokojivě korigovat se však objevují i komplikace zdravotní. Setkáváme se tak hlavně s projevy určitého opotřebování koní vlivem jejich předchozího využití. Projeví se na pohybovém aparátu, hlavně končetinách a kopytech, na celkovém výživném stavu i charakteru a ochotě ke spolupráci. Množství každodenní práce nutné ke vzdělávání a kvalitní péči o koně se tak zvyšuje, možnosti využití každého koně jsou pak často limitovány především jeho zdravotním a psychickým stavem.

My se ve své práci zabýváme tím, jak dosáhnout toho, že o koni můžeme s přesvědčením říci, že je pro svou práci vhodný. Že je ideálním zástupcem vybraným, vycvičeným a připraveným plnit své poslání koně terapeuta, učitele a společníka po řadu let ve zdraví a spokojenosti. Specializujeme se tedy na výběr vhodných koní už od samého počátku a jejich dlouhodobý odborný výcvik cíleně zaměřený do oblasti hiporehabilitace.

Základním cílem našeho občanského sdružení je kromě výběru a výchovy koní především jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hiporehebilitací. Naším dalším cílem je poskytovat kompletní servis, jehož úkolem je zajistit hiporehebilitaci zdravé a spokojené koně. Našim zcela konkrétním úkolem je každoroční výběr převážně tříletých koní, jejich dvouletá obecná příprava zaměřená na jejich budoucí poslání a jeden rok trvající specifická příprava koně pro již vybraný subjekt zabývající se hiporehabilitací.

Abychom pokryli poptávku už jen těch největších hiporehabilitačních zařízení v ČR, bylo by třeba produkovat zhruba šest cíleně vybraných a připravených převážně šestiletých koní ročně. Pro finanční zabezpečení tohoto úkolu v plném rozsahu je však nutné ročně nashromáždit finanční prostředky ve výši cca 1,5 a 2 mil. Kč. Daří se nám nashromáždit 600 až 800 tis. Kč, kde tato částka nám dovoluje produkovat 3 – 4 koně ročně, za což jsme samozřejmě velice vděčni. Stability naší existence a tedy i produkce koní pro hiporehabilitaci chceme dosáhnout vybudováním vlastního jezdeckého areálu, který bude sloužit k výcviku těchto koní. Práce na získání stavebního povolení jsou tedy nyní, po vytipování a nákupu pozemků, naším prvořadým úkolem pro roky následující.

Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.